Smještaj

Smještaj je organiziran u hotelu Zonar Zagreb prema posebnim kongresnim cijenama.

Cijene su iskazane po sobi po danu (PDV i boravišna pristojba su uključeni u iskazane cijene):

1/1 1/2
Hotel Zonar Zagreb**** EUR 134

Tehnički organizator rezervirao je smještaj za sudionike Festivala. Sobe će se popunjavati po pravu prvenstva. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 01. listopada 2023. Nakon navedenog datuma, ne možemo garantirati smještaj.

Za rezervaciju smještaja, ljubazno molimo da se javite kongresnoj agenciji:

Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4854 697
E-mail: danijela@conventuscredo.hr